De beweging

Als controllers zijn we nog steeds geneigd ons vooral te focussen op cijfers, techniek en de ratio. Maar dat is een doodlopende weg. De echte controller van de toekomst beschikt over heel andere vaardigheden en kwaliteiten. En die ontwikkelen we niet vanzelf.

Het Zuiderlicht organiseert een aantal initiatieven om de beweging naar de controller van de toekomst aan te jagen. Durf jij je samen met ons ongemakkelijk te voelen?

Wil je op hoogte gehouden worden van onze initiatieven, geef je dan op voor de nieuwsbrief bij jerryt.vandenborn@hetzuiderlicht.nl

Masterclasses

De afgelopen jaren zijn we vanuit het Zuiderlicht druk bezig geweest om op verschillende manieren te kijken naar de Controllers van de Toekomst. Het hoogtepunt was zeker het congres Below the Surface.

In 2024 gaan we hier een mooi vervolg aan geven, maar dan op veel kleinere en meer intieme schaal. In 3 leergangen doen we nieuwe inzichten en ervaringen op van een aantal meesters in hun vak. Bij iedere leergang kiezen we een andere insteek.

Leergang 1: basisvaardigheden
Iedere controller heeft in de toekomst een aantal vaardigheden nodig die eigenlijk nu al niet meer weg te denken zijn uit onze gereedschapskist. Tijdens deze serie van 6 dagen spijkeren we je bij middels een gedegen theoretische basis maar we gaan ook zeker concreet aan de slag. De dag daarna kun je er gelijk je voordeel mee doen tijdens je werk. Het definitieve programma is bekend en verderop vind je alle informatie.

Leergang 2: een andere kijk op de zaak
Vanuit het Zuiderlicht denken we dat de Controller van de Toekomst het niet alleen maar gaat redden met een aantal basisvaardigheden die in het verlengde liggen van wat al bekend is. Wil je in de toekomst nog iets kunnen toevoegen dan zul je ook andere zaken moeten inpassen in je werkwijze. Hierbij nemen we als vertrekpunt de definitie van management control: het beïnvloeden van gedrag zodat de doelen van de organisatie gehaald worden. Tijdens deze leergang van 6 dagen schotelen we je een proeverij voor die je een andere kijk gaan helpen ontwikkelen om zo beter invulling te geven aan je vak.

Leergang 3: nieuwe inzichten vanuit de wetenschap
Tijdens deze serie van 6 middagen nodigen we wetenschappers uit zeer diverse vakgebieden uit. Zij geven een mini-college over hun laatste inzichten en vervolgens hebben we een werkvorm om daar samen op te verdiepen en te verkennen wat dat voor ons kan betekenen in het vak van de controller.

Heb je vragen of wil je op de hoogte gehouden worden, stuur dan een mailtje naar jerryt.vandenborn@hetzuiderlicht.nl

Programma leergang 1: basisvaardigheden

Iedere controller heeft in de toekomst een aantal vaardigheden nodig die eigenlijk nu al niet meer weg te denken zijn uit onze gereedschapskist. Tijdens deze serie van 6 dagen spijkeren we je bij middels een gedegen theoretische basis maar we gaan ook zeker concreet aan de slag. De dag daarna kun je er gelijk je voordeel mee doen tijdens je werk.

Dag 1: Wat is Control en onze rol?
Controllers voeren vaak een aantal taken uit waarvan ze eigenlijk niet weten waarom en hoe die bijdragen aan een groter geheel. Tijdens deze dag zoomen we uit en bespreken we wat control eigenlijk is. Vervolgens verkennen we de veranderende rol van de controller hierin. Ook maken we het praktisch door de P&C-cyclus met deze nieuwe blik te herontdekken. Docent: Jerryt van den Born

Dag 2: Visualisatietechnieken
Controllers denken vaak in tabellen, maar wanneer je wil communiceren over cijfers is dit meestal niet de beste manier. De mens is over het algemeen veel beter in staat om beelden tot zich te nemen dan cijfers en uitgebreide teksten. Daarom is het visualiseren van data in grafieken vaak een veel krachtiger communicatiemiddel, maar dan moet je wel de juiste keuzes maken. Tijdens deze dag leren we welke basis principes je kan toepassen om een goede data visualisatie vorm te geven die de boodschap effectief en efficiënt overbrengt op je doelgroep. Gastdocent: Lisa Kroes van Studio Insight Out

Dag 3: De volgende stap in AO/IC (robotisering) met Dirk Westra van Holthe
Bij veel organisaties wordt nog middels ouderwets Excel handwerk van alles aan elkaar geknoopt om enig inzicht te bieden of de processen en cijfers betrouwbaar zijn. Maar eigenlijk is dit niet meer van deze tijd en gelukkig maar! Maar hoe dan wel? Tijdens deze dag bespreken we wat er technisch al mogelijk (en beschikbaar!) is en geven we concreet plan van aanpak mee hoe zelf aan de slag te gaan met automatisering. Gastdocent: Dirk Westra van Holthe van wijcontrolerenjedata.nl

Dag 4: Nieuwe bedrijfsmodellen met Arjen Boekhold
Met name bedrijfseconomische vakgebieden zijn doorspekt met “oud denken”. Samen met Arjen Boekhold, voormalig Ketenregisseur bij Tony's Chocolonely en eigenaar van Game Changer Unltd., gaan we verkennen welke nieuwe paradigma’s beschikbaar zijn. Hij inspireert hierbij en gaat proberen je anders te laten denken over je rol en verantwoordelijkheden, want controllers onderschatten de impact die ze kunnen maken. Hoe stuur je als controller een organisatie anders dan enkel op financiële resultaten? Zaken die daarbij zoal langskomen: integrated reporting, true value en impact-KPI’s.  Met andere woorden: van Chief Financial Officer naar Chief Value Officer. Gastdocent: Arjen Boekhold van Game Changer Unltd.,

Dag 5: Procesverbetering voor de controller
In veel processen gaat van alles mis, zo ook bij financiële. Sinds jaar en dag is de LEAN-methodiek daarom een onmisbare tool voor iedere adviseur. We gaan een dag kennismaken met de theorie maar vooral ook aan de slag met het oefenen aan de hand van een casus. Tenslotte sluiten we af met een verkenning hoe dit toe te passen in de eigen praktijk als controller. Alles met als doel om jou te leren aanknopingspunten te vinden om processen te verbeteren. Gastdocent: Wouter van Brussel van Het Zuiderlicht

Dag 6: Nieuwe vormen van besluitvorming & overleg
Roldenken, zelfsturing, kampvuuroverleggen en wat nog niet meer. Tegenwoordig lijkt de ouderwetse lijnorganisatie bijna vloeken in de kerk te zijn. Als controller heb je je dus te verhouden tot deze “nieuwerwetsigheden” en daarom zeker onderdeel van dit programma. We besteden aandacht al deze nieuwe ontwikkelingen maar kijken vooral welke voordelen je er uit kan halen als controller. Gastdocent: David Assink van Het Zuiderlicht

Data, tijden & locatie

De masterclasses vinden plaats op de volgende dagen:

  • Dinsdag 11 juni
  • Donderdag 11 juli
  • Donderdag 19 sept
  • Donderdag 24 okt
  • Dinsdag 26 nov
  • Dinsdag 17 dec

We starten om 9:00 en eindigen uiterlijk 17:00.
Het adres is van Het Zuiderlicht is Emmaplein 5 in Groningen.

Voorwaarden
We werken met een kleine groep van maximaal 12 personen. De kosten voor de gehele leergang (inclusief lunch) zijn EUR 3950,- excl. Btw.

Je kunt je alleen opgeven voor de gehele leergang, maar mocht je interesse hebben in alleen een specifiek onderdeel, laat het ons dan even weten.

NB: Bij annulering meer dan 8 weken van te voren zullen  er geen kosten in rekening gebracht worden. Tussen de 8 en 4 weken 50% en bij annulering korter dan 4 weken zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden.

Voor opgave en vragen: jerryt.vandenborn@hetzuiderlicht.nl

Intervisie

In heel veel vakgebieden is het normaal, of zelfs verplicht, om periodiek intervisie te organiseren met vakgenoten. Bij controllers is dit echter nog steeds geen gemeengoed. Dit is een gemiste kans omdat controllers veel te maken hebben met ethische dilemma's en we vaak vastlopen zodra het om menselijke dynamieken gaat. Daarom organiseren we vanuit het Zuiderlicht intervisiegroepen. Je maakt deel uit van een vaste groep en je wordt een jaar lang begeleidt door een firmant van het Zuiderlicht. We zorgen er hierbij voor dat de groep bestaat uit "peers".

Een groep start zodra er voldoende deelnemers zijn en vindt op een vast moment plaats. Kosten voor het eerste jaar (6 bijeenkomsten) bedragen EUR 975,- (excl. btw).

Opgave kan bij jerryt.vandenborn@hetzuiderlicht.nl

 

Incompany trajecten

Veel organisaties worstelen met de beweging naar Business Control. Vanuit het Zuiderlicht bieden we diverse mogelijkheden waarmee we daarbij ondersteunen. Dit kan in de vorm van een eigen leergang, individuele coaching, inspirerende sprekers, etc.

 

Over ons

Het Zuiderlicht

Het Zuiderlicht is hét organisatieadviesbureau van Noord-Nederland. We leggen de focus vooral op de niet-rationele onderstroom in menselijk gedrag en organisaties en ondersteunen het management van organisaties om die onderstroom beter te benutten. Daar is veel behoefte aan: Het Zuiderlicht werkt voor vrijwel alle grote organisatie in Noord-Nederland.  Meer informatie is te vinden op www.hetzuiderlicht.nl

 

Drs. Jerryt van den Born RC

Jerryt studeerde bedrijfskunde aan de VU, begon zijn loopbaan als controller bij DUO en was vervolgens acht jaar consultant bij Deloitte. Ondertussen behaalde hij ook zijn titel als Register Controller (RC). Daarna ging hij aan de slag als zelfstandig adviseur en werd hij gevraagd om zich aan te sluiten als firmant bij Het Zuiderlicht.

Al vroeg in zijn loopbaan ontdekte hij dat bij control het hoofd nergens is zonder het hart. Hij volgde daarom diverse trainingen op het gebied van o.a. coaching, facilitating en systemisch werk. Tegenwoordig werkt hij  aan meer complexe organisatorische adviesopdrachten. Daarnaast geeft hij training en coaching. En ingegeven door zijn eigen ervaringen, heeft hij het initiatief genomen voor deze beweging.

Contact

Voor nadere informatie, aanmeldingen en alle vragen, stuur een mail naar jerryt.vandenborn@hetzuiderlicht.nl

Bellen met Jerryt kan ook op 06-10042650.