May 23, 2019

“Als je je als young financial alleen vakmatig ontwikkelt, kom je niet ver meer. Dan stokt je carrière mid-career. Eigenlijk moet je dan direct na je studie al beginnen met het ontwikkelen van bredere vaardigheden. Alleen dan kun je doorgroeien. In een grote organisatie liggen dan voor controllers veel kansen om grote verantwoordelijkheden te krijgen.”

“Als je de gedegen financiële
kennis van een controller combineert met organisatorische sensitiviteit, opent
dat ook veel deuren naar functies elders in een organisatie. Dat maakt dit
traineeship voor starters denk ik ook heel interessant.”

“In de oude wereld konden we toe met vaste structuren. Het hoogste niveau nam de spannende besluiten en de onderliggende niveaus voerden die uit. Dat kan niet meer. Daarvoor is de wereld te complex en te volatiel geworden. Medewerkers op alle niveaus moeten nu samen hun rol in complexe besluitvorming kunnen nemen, waarbij vaak ook allerlei dilemma's spelen omdat er een steeds breder stakeholderveld is. Daarvoor moet je voorbij je eigen economische werkelijkheid kunnen kijken en ook de taal van de ander kunnen spreken. Dat vraagt van controllers een grote lenigheid van geest.”

 “Cijfers moeten betrouwbaar zijn, maar de context van
het getal bepaalt uiteindelijk altijd de  besluitvorming. Dus het is vele
malen belangrijker om die context te snappen en er daarmee te kunnen werken.
Als je op het juiste moment en op de juiste manier dilemma’s weet te agenderen,
dan wordt er ook naar je geluisterd. Zo kun je als controller een grote
bijdrage leveren aan goede besluitvorming in een organisatie”